Hyundai SA-2 eVTOL takes flight!

Two Altcoins Go to Exchanges: Alameda Takes Action!